Ansök om skolskjuts

LÄS MER

Här ansöker du om skolskjuts på grund av särskilda skäl eller växelvis boende.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
bun@habokommun.se
036-442 80 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@habokommun.se