Ansök/anmäl dispens för ändrad avfallshantering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan kompostering

Om du vill kompostera matavfall måste du anmäla detta till miljöförvaltningen. Egen kompostering av matavfallet ska göras i en ändamålsenlig, sluten och skadedjurssäker behållare i tillräcklig storlek. Det är inte tillåtet att kompostera matavfall i en öppen trädgårdskompost. Till anmälan finns det möjlighet att bifoga eventuell bild på kompost samt produktblad. Du debiteras inte någon avgift för handläggningen om det är ett en- eller tvåbostadshus som anmälan avser, för övriga tas en timavgift ut.

Befrielse från sophämtning

Befrielse från sophämtning är personlig och beviljas för maximalt fem år. Befrielse från sophämtning innebär inte att du blir befriad från den fasta renhållningsavgiften. I den fasta renhållningsavgiften ingår kostnader för miljöarbete, insamling och behandling av farligt avfall, sortergårdar, information, kundtjänst och administration.

För att kunna beviljas befrielse från sophämtning, får endast fastigheten besökas ett fåtal gånger per år och ingen övernattning får ske.

Gäller uppehållet  en sammanhängande period av tre månader upp till två år, söks det hos June Avfall & Miljö AB.

June Avfall & Miljö AB har ett stort antal olika abonnemang att välja mellan. Kontakta dem för rådgivning på telefon 036-17 19 00 alternativt via e-post info@juneavfall.se för att få det som passar dig bäst.

En avgift tas ut för handläggning av ansökan om befrielse från sophämtning samt anmälan om kompost, om det inte är ett en- eller tvåbostadshus, enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. En handläggningsavgift kommer att debiteras både vid bifall och avslag, se miljönämndens taxa. Taxan finns på webbplats www.habokommun.se alternativt www.mullsjo.se.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa