Ansök om grävtillstånd/TA-plan

LÄS MER

Denna e-tjänst används för att söka tillstånd om du behöver arbeta på kommunens mark.

Frågor om e-tjänsten

Gata/park-enheten
gata@habokommun.se