Ansök om resebidrag för gymnasieelev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan gymnasieelev, folkbokförd i Habo kommun, ansöka om bidrag för dagliga resor till och från gymnasieskolan. Om kollektivtrafik saknas eller om elevens sammanlagda väntetid på undervisningsorten före eller efter skoltid överstiger två timmar/dag i genomsnitt kan eleven få resebidrag. Elev kan inte få bidrag om eleven har skolkort.

Vårdnadshavare ansöker för omyndig elev.

En ny ansökan lämnas för varje läsår.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa