Ansök om pluspolarkort

LÄS MER

Pluspolarkortet är ett fritidskort och gäller för dig som är skriven i Habo kommun. Det grundläggande kriteriet för att få ett kort utfärdat är att du inte har möjlighet att nyttja aktiviteten på egen hand på grund av din funktionsnedsättning. Fyll i dina kontaktuppgifter och bifoga ett passfoto eller liknande. Det går även att skicka fotot till: Fritid-kultur, Box 212, 566 24 Habo. Pluspolarkortet är giltigt i fem år. Därefter får du ansöka om ett nytt kort.

Efter att du skickat in din ansökan kommer du att få kortet hemskickat till dig efter ca 1 vecka. Om din ansökan avslås kommer vi att ta kontakt med dig.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa