Ansök om bredbandsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Habo kommun erbjuder bidrag för bredbandsanslutning via fiber under förutsättning att nedanstående villkor uppfylls.

Vem kan söka?

Privatpersoner och hushåll inom Habo kommun, men som bor utanför tätorterna (Habo, Furusjö, Fagerhult, Brandstorp och Baskarp som erbjudits fiber till tätortspris). Anslutningen till fiber ska ha skett efter 1 januari 2017 och den fakturerade anslutningsavgiften ska ha överstigit 15 000 kronor. Detta gäller förutsatt att ingen annan offentlig medfinansiering utgår för projektområdet varken direkt till kund eller till nätbyggare. Nätet ska klara hastigheter som överstiger 100 Mbit/sekund.

Handläggning

Ansökan ska ha inkommit senast 12 månader efter att anslutningen gjorts. Bidraget betalas normalt ut inom tre veckor från det datum ansökan är komplett.

Bidragets storlek

För fastigheter där anslutningskostnaden överstiger 15 000 kronor utgår kommunalt bidrag på överstigande kostnad för fiberanslutning med ett maxbelopp om 10 000 kronor per hushåll.

Anslutningsavgift Bidrag
< 15 000 0
16 000 1 000
17 000 2 000
18 000 3 000
19 000 4 000
20 000 5 000
21 000 6 000
22 000 7 000
23 000 8 000
24 000 9 000
> 25 000 10 000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa