Lämna synpunkt på vinterväghållningen eller anmäl skada

LÄS MER

Anonymt

Om du väljer att skicka in dina synpunkter anonymt, har du inte möjlighet att anmäla skada.
Du kommer heller inte kunna få svar på eventuella frågor om du inte loggar in.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa