Ansök om förändrat slamtömningsintervall/egen tömning av slam

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om förändrat slamtömningsintervall, befrielse från slamtömning samt eget omhändertagande av slam, enligt de lokala avfallsföreskrifterna.

  • Ansökan måste vara inskickad minst 6 veckor innan den ska börja gälla.
  • Besluten beviljas för maximalt fem år.
  • För att få ett förändrat hämtningsintervall för slam måste avloppsanläggningen uppfylla gällande krav på utformning och rening, även korrekta uppgifter om slamavskiljarens volym måste finnas.

Om du inte använder din avloppsanläggning under en längre tid kan du ansöka om befrielse från slamtömning i denna e-tjänst. Observera att om det endast rör sig om ett år, ska kontakt tas med June Avfall & Miljö AB istället. Deras kontaktuppgifter är 036-17 19 00 samt info@juneavfall.se.

Om du vill ta hand om ditt eget slam måste det kunna tas om hand på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön. Du ska ha tillgång till mark för att kunna sprida slammet på.

En avgift tas ut för handläggning av ansökan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. Taxan finns på webbplats www.habokommun.se alternativt www.mullsjo.se.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Uppgifter om din avloppsanläggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa