Registrera livsmedelsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du startar en ny livsmedelsverksamhet eller tar över en befintlig ska du registrera den hos kommunen minst 2 veckor innan du öppnar.

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan. Taxan finns på webbplats www.habokommun.se alternativt www.mullsjo.se. Den som inte anmäler sin verksamhet innan lokalen tas i bruk kan, enligt livsmedelslagstiftningen, få betala sanktionsavgift.

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen på telefon 036-442 82 59 eller via e-post till miljo@habokommun.se.

E-tjänsten kräver e-legitimation för att kunna behandlas. Om du saknar e-postadress eller e-legitimation går det inte att använda e-tjänsten. Kontakta Miljöförvaltningen om du behöver hjälp.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppgifter om den planerade verksamheten
  • Uppgifter om företaget

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa