Ansök om lov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad, ändring eller rivning kan du behöva ett bygglov eller göra en anmälan. För att ta reda på om det du vill göra kräver lov eller anmälan kan du använda dig av vår bygglovshjälp

För handläggningen av ditt ärende tar byggnadsnämnden ut en avgift enligt gällande plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa. Även vid ett avslagsbeslut eller återtagen ansökan/anmälan utgår en avgift.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa