Ansök om tillstånd för/anmäl nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Grundregeln vid hantering av självdött eller avlivat hästdjur är att det ska skickas till en steriliseringsanläggning eller förbränningsanläggning. Undantag från dessa bestämmelser kan medges.

Egen nedgrävning ska ske enligt anvisningar från kommunen och på sådant djup att djur hindras från att gräva sig ner till hästen/hästarna.

Karta

I e-tjänstens karta ska markering sättas för följande

  • föreslagen plats för nedgrävning
  • markering av vattentäkt om det finns inom 150 meter från platsen för nedgrävning

Avgift

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. Taxan finns på webbplats www.habokommun.se alternativt www.mullsjo.se.

Observera

E-tjänsten kräver e-legitimation för att kunna behandlas. Om du saknar e-postadress eller e-legitimation går det inte att använda e-tjänsten. Kontakta Miljöförvaltningens växel om du behöver hjälp. Telefon 036-442 82 59

Läs mer om hur Habo kommun behandlar personuppgifter här. Läs mer om hur Mullsjö kommun behandlar personuppgifter här.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa