Lämna OVK-protokoll

LÄS MER

Här kan du skicka in besiktningsprotokoll för obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Frågor om e-tjänsten

Bygglovsenheten
bygg@habokommun.se
036-442 80 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnadsnämnden
bygg@habokommun.se