Ansök om egensotning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vill du sota själv måste du ansöka om det. Fastighetsägare kan få tillstånd att sota den egna fastigheten själv, om det görs på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt.

Läs mer om egensotning

Möjligheten att sköta sotningen själv gäller bara rensning och rengöring. Brandskyddskontrollen ska utföras genom kommunen och av personer som uppfyller behörighetskrav enligt räddningsverkets föreskrifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID
  • Intyg för genomförd egensotningskurs

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa