Bygglovsansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten söker du bygglov. Det kan bland annat gälla nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad eller ändring. För att ta reda på vad som gäller för just ditt ärende kan du använda dig av vår bygglovshjälp.

På sidan bygglov- från idé till slutbesked kan du läsa mer om vad som händer med ditt ärende när du skickat in ansökan. 

För handläggningen av ditt ärende tar byggnadsnämnden ut en avgift enligt gällande plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa. Även vid ett avslagsbeslut eller återtagen ansökan/anmälan utgår en avgift.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa