Lämna intresse för att bli väntjänstare

LÄS MER

Du som är pensionär kan hjälpa till att motverka ensamhet och sätta guldkant på en annan människas vardag genom att engagera dig i den frivilliga verksamheten väntjänst.

Väntjänst i Habo består av seniorer i olika åldrar med olika bakgrund som delar med sig av sin tid och engagemang för äldre kommuninvånare som söker social kontakt. Att engagera sig i frivillig verksamhet handlar lika mycket om att ge som att få och det kan kännas fint att visa omtanke för en annan människa. Frivilligverksamheten är ett värdefullt komplement till den kommunala verksamheten.

Uppdragen kan antingen vara vid enstaka tillfällen eller mer regelbundna. Det kan till exempel handla om att hjälpa till vid olika aktiviteter på äldreboendet Kärrsgården, göra besök i någons hem för en stunds samvaro och fika, vara promenadsällskap eller att följa med som sällskap till någon av mötesplatserna i kommunen.

När du har anmält ditt intresse för väntjänst kontaktar vår frivilligsamordnare dig via telefon och informerar dig om väntjänst och uppdragen. Ni gör en skriftlig överenskommelse så att ditt uppdrag blir klart och tydligt. Du skriver under ett tystnadslöfte som gäller för ditt uppdrag inom väntjänst.  Inför varje nytt uppdrag får du en kort introduktion.

Under dina uppdrag i väntjänst är du försäkrad enligt Habo kommuns ansvarsförsäkring. Att engagera sig i väntjänst är frivilligt och du får ingen ekonomisk ersättning för uppdragen. 

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialforvaltningen@habokommun.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialforvaltningen@habokommun.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa