Rapportera missförhållande eller risk för missförhållande inom socialtjänsten (Lex Sarah)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bestämmelserna om Lex Sarah omfattar äldreomsorg, funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg inklusive familjerätt samt integration- och flyktingverksamhet. Bestämmelserna ska tillämpas även i verksamheter enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU och lagen om vård av missbrukare, LVM i vissa fall.

Missförhållande eller risk för missförhållande kan vara

  • Fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp
  • Brister i bemötande av anställda med flera
  • Brister i rättssäkerhet vid handläggning och genomförande
  • Brister i utförande av insatser (insatser som utförs felaktigt eller inte alls)
  • Ekonomiska övergrepp

Du är rapporteringsskyldig om du är:

  • Anställd
  • Uppdragstagare
  • Praktikanter
  • Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program
  • Andra som får ersättning utöver kostnadstäckning för sin insats