Ansök om specialkost eller anpassad kost i förskola eller skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Specialkost eller anpassad kost kan erbjudas enligt den information som finns på kommunens webbplats.

Vårdnadshavare ansöker för sitt barn. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda vårdnadshavarna signera ansökan. Beslutet delges vårdnadshavare, intendent på skolan/förskolan, kostenheten och ev. skolsköterska.

Vid förändring ska ansökan uppdateras omgående.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa