Boka möte med bygglovshandläggare

LÄS MER

En bygglovshandläggare kan vägleda dig i din bygglovsprocess eller besvara de frågor du har inför en ansökan eller anmälan.

I denna e-tjänst kan du boka ett möte med en bygglovshandläggare. Du kan välja att ha mötet digitalt via Teams, via telefon eller på plats i kommunhuset.

Personuppgiftsansvarig

Byggnadsnämden
bygg@habokommun.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa