Anmälan om eldstad/rökkanal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Eldstäder är ett samlingsnamn på olika typer av rumsvärmare där man eldar med ved, pellets med mera. Det kan exempelvis vara kaminer, insatser, värmepannor, vedeldade bastuaggregat, kakelugnar med flera.

För att få installera eller ändra en befintlig eldstad och/eller rökkanal måste du göra en anmälan. Om din skorsten ska monteras längs med fasaden, istället för att gå ut via taket, kan du behöva söka bygglov för fasadändring. Detta gäller om huset ligger inom detaljplanerat område eller områdesbestämmelser.

Mer om att installera eldstad. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa