Ansökan om strandskyddsdispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att få bygga något inom strandskyddat område måste du ha en strandskyddsdispens. 
Strandskyddet gäller området från strandlinjen: 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land. Vättern har ett utökat strandskydd, där gäller skyddet 300 meter från strandlinje.

Beskedet gäller i två år
Strandskyddsdispens från byggnadsnämnden gäller i två år. Om du inte lämnar in en bygglovsansökan eller anmälan inom dessa två år så upphör strandskyddsdispensen att gälla. 

Mer om strandskydd. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning eller adress

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa