Anmälan om torrtoalett

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du

  • Inrättande av torrtoalett (tex. mulltoa, utedass, förbränningstoalett och separett)
  • Kombinerad ansökan och anmälan om inrättande av torrtoalett och kompostering av latrin

Latrin från torrtoalett klassas som kommunalt avfall. Om du själv tänker ta hand om sådant avfall behöver du anmäla det. Det egna omhändertagandet av avfallet får inte medföra någon risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det är viktigt att du redogör för hur det ska tas om hand.

Observera att om du enbart ska ansökan om latrinkompostering/eget omhändertagande av latrin så använder du en separat e-tjänst för det.

Avgifter

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. Taxan finns på webbplats www.habokommun.se alternativt www.mullsjo.se

E-tjänsten kräver e-legitimation för att kunna behandlas. Om du saknar e-postadress eller e-legitimation går det inte att använda e-tjänsten. Kontakta Miljöförvaltningen om du behöver hjälp.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppgifter om torrtoaletten
  • Uppgifter om hanteringen av fekalier och urin
  • Placering av torrtoaletten och kompost

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa