Ansök om utplacering av blomlådor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du upplever att trafiken kör för fort på din gata så kan blomlådor under sommarhalvåret vara ett enkelt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten. På de flesta bostadsgator kan man få tillstånd att ställa ut blomlådor mellan 15 april och 15 oktober.

Du får själva bekosta lådor och blommor. Kommunen tar inget ansvar för blomlådor som inte kan användas om projektet måste avbrytas.

Tänk på att som kontaktperson är du ansvarig för att:

  • Se till att blomlådorna sköts. Kontaktpersonen ansvarar för att blomlådorna sköts och att de står placerade enligt anvisningarna
  • Vara anträffbar. Om kontaktpersonen reser bort måste det finnas någon annan boende utmed gatan som vi kan ta kontakt med, om det skulle uppstå något problem med eller klagomål på blomlådorna.
  • Informera boende utmed gatan. För att inte blomlådorna ska orsaka irritation bland andra boende utmed gatan ska minst 80 % av berörda fastighetsägare på den aktuella gatan godkänna att blomlådor sätts ut.
  • Se till att lådorna inte flyttas. Det är viktig att lådorna inte flyttas, då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas. Vill ni flytta lådorna ska Tekniska förvaltningen kontaktas för samråd innan lådorna flyttas.
  • Ansvara för renhållningen runt lådorna under den tid när de är utplacerade.

Handläggningstid

Vi tar hand om din ansökan så snart det är möjligt, men tänk på att du inte får ställa ut blomlådorna om du inte fått ditt tillstånd. Tänk på att vi endast handlägger ansökningar som gäller för innevarande år.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa