Anmäl/Avanmäl förskolans 15-timmarsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du om ditt barn ska gå över från heltid till 15-timmarverksamhet eller från 15-timmarverksamhet till heltid.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
bun@habokommun.se
036-442 80 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@habokommun.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa