Beställ utstakning av byggnad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utstakning, i folkmun ofta kallad utsättning, innebär att man på plats markerar ut var byggnaden ska stå innan byggnadsarbetena påbörjas. I denna e-tjänst kan du beställa utsättning och lägeskontroll av din byggnad. Efter beställningen kommer en mätingenjör att höra av sig till dig för att bestämma tid för utsättningen.

Information

Vid nybyggnation bör byggherren eller dennes representant närvara på byggplatsen för godkännande av utförd utsättning. Byggherren ska säkerställa att tomten är åtkomlig och avröjd. Kommunen anlitar Metria för att göra utsättningen, du kommer att få en faktura för jobbet direkt från dem.

Vid finutsättning ansvarar byggherren för att träprofiler finns uppsatta när mätingenjör kommer.

Kom ihåg att bestämma tid med din bygglovshandläggare om sockelhöjdskontroll.

Handläggningstid

Var ute i god tid med din beställning eftersom handläggningstiden kan variera beroende på efterfrågan.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa