Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Läkarintyg

Du ska alltid bifoga ett nytt läkarintyg till din ansökan. Läkarintyget ska inte vara äldre än 3 månader. 

Gångtest

Ett tydligt beskrivet resultat från ett standardiserat 6-minuters gångtest som utförts hos ensjukgymnast/fysioterapeut. Om du inte kan gå alls utan bara använder rullstol behöver du inte genomföra testet. Gångtestet får vara utfört tidigast 3 månader innan ansökningstillfället. Om du i vanliga fall använder något gånghjälpmedel ska du använda det även vid testet. Använder du olika hjälpmedel vid olika tillfällen, till exempel rullator ute och krycka/käpp inomhus ska du använda det hjälpmedel som underlättar mest för dig att gå. I exemplet ovan är det troligtvis rullatorn.

Uppgift om datum för testet och vem som genomfört det ska alltid finnas med i beskrivningen, som även kan ingå i läkarintyget.

Foto

Om din ansökan godkänns kommer vi begära ett foto av dig.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Läkarintyg
  • Resultat från standardiserat 6-minuters gångtest

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa