Anmäl lokaler för undervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du ska göra en anmälan till miljönämnden om du avser att bedriva undervisningsverksamhet (skola, förskola, fritidshem mm) i lokaler för allmänheten. Anmälan ska göras innan lokalen tas i bruk enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Handläggningen kan inte påbörjas förrän en fullständig anmälan inkommit. Var därför noga när du fyller i e-tjänsten.

Dokument

Till anmälan ska du bifoga ritningar över lokalens utformning med t.ex. toaletter, rumsindelning, omklädningsutrymmen, arbetsplatser, förråd m.m. Även ventilationen ska beskrivas.

Avgift

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. Taxan finns på webbplats www.habokommun.se alternativt www.mullsjo.se.

Den som inte anmäler sin verksamhet innan lokalen tas i bruk kan, enligt Miljöbalken och dess förordning, få betala miljösanktionsavgift.

Observera

E-tjänsten kräver e-legitimation för att kunna behandlas. Om du saknar e-postadress eller e-legitimation går det inte att använda e-tjänsten. Kontakta Miljöförvaltningens växel om du behöver hjälp. Telefon 036-442 82 59

Läs mer om hur Habo kommun behandlar personuppgifter här. 
Läs mer om hur Mullsjö kommun behandlar personuppgifter här.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa