Lämna in en enkel fråga

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att hämta in upplysningar kan du som är ledamot i fullmäktige ställa en fråga. En fråga ska ha ett bestämt innehåll. Är du ersättare i kommunfullmäktige får du bara lämna en enkel fråga när du tjänstgör som ledamot. Frågan bör lämnas in senast tre dagar före sammanträdet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Förtroendevald i kommunfullmäktige

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa