Lämna in interpellation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det är endast ordinarie ledamot i kommunfullmäktige som får lämna in en interpellation. Är du ersättare i kommunfullmäktige får du bara lämna en interpellation när du tjänstgör som ordinarie ledamot.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och vara försedda med motivering och bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen.

Interpellationen ska lämnas in minst fem arbetsdagar före sammanträdet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Förtroendevald i kommunfullmäktige

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa