Information om cistern

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst väljer du om det gäller Installation av cistern eller om det gäller Borttagande av cistern. 

Installation av cistern

När man installerar en cistern som ska innehålla olja eller liknande ska miljöförvaltningen informeras skriftligt minst 4 veckor innan cisternen börjar användas. Det gäller också om du ska förvara brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

En avgift tas ut för handläggning och bedömning av informationen.

Cistern som tas ur bruk

Om du slutar att använda en cistern som ligger under marken, ska den i första hand grävas upp och och tas bort. Är inte detta möjligt ska den fyllas med sand eller annat material för att undvika sättningsskador i marken. När cisternen tagits ur bruk ska du skriftligt anmäla det till miljöförvaltningen.

Det är kostnadsfritt att informera miljöförvaltningen om cistern som tagits ur bruk.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa