Säg upp förskole- eller fritidshemsplats

LÄS MER

Vill du säga upp ditt barns plats i förskola eller fritidshem? Då använder du den här e-tjänsten.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
bun@habokommun.se
036-442 80 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@habokommun.se