Lämna inkomstuppgifter för förskola eller fritidshem

LÄS MER

Den här e-tjänsten använder du när du vill lämna aktuella inkomstuppgifter till barn- och utbildningsförvaltningen.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
bun@habokommun.se
036-442 80 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@habokommun.se