Redovisa partistöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via den här e-tjänsten lämnar firmatecknare samt utsedd kontrollant för partiet redovisning av det kommunala partistödet.

Kommunen ska enligt lag kontrollera att partistöd som utbetalats används för att stärka den kommunala/regionala demokratin. Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning.

Granskning ska ske av den redovisande organisationens utsedda kontrollant, exempelvis revisor eller utsedd representant av partiet.

Lagen säger inte att partierna ska redovisa kostnader för övriga intäkter än partistödet. Ni ska inte behöva redovisa hur ni använder exempelvis medlemsavgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa