Ansök/anmäl avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan/Anmälan om inrättande av avloppsanordning

Här ansöker eller anmäler du om enskilt avlopp.
Du måste söka tillstånd hos miljönämnden om du ska ansluta vattentoalett till din avloppsanläggning.
Om det enbart kommer vara bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) krävs en anmälan. I vissa fall kan det även krävas tillstånd för BDT-vatten om lokala bestämmelser kräver det.

Ansökan krävs när du ska:

 • bygga en avloppsanläggning med vattentoalett och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten)
 • koppla en vattentoalett till en befintlig BDT-anläggning
 • koppla på avlopp från en separationstoalett (till exempel urin från urinsorterande toalett) till BDT-avlopp
 • göra en ny lokalisering av infiltration och markbädd (även om du redan har tillstånd för infiltration eller markbädd på din fastighet)
 • ändra utsläppspunkt från din avloppsanläggning.

Anmälan krävs om du ska:

 • bygga en avloppsanläggning utan WC-anslutning
 • göra en förändring eller en åtgärd som väsentligt påverkar avloppsvattnets mängd eller sammansättning

Karta

I e-tjänstens karta ska följande markeras:

 • Avloppsanläggningens placering
 • Din vattentäkt och eventuella grannars vattentäkter
 • Eventuella närliggande energibrunnar samt jordvärmeanläggningar

Bilagor

Till ansökan/anmälan kan flera bilagor bifogas t.ex. produktblad, resultat från en eventuell siktanalyas m.m

Eventuella andra berörda av avloppet

Var en avloppsanläggning placeras kan innebära risk för att din egen eller dina grannars vattentäkter påverkas. Miljönämnden kommer därför skicka ut en kopia på din avloppsansökan där närboende ges möjlighet att inkomma med synpunkter gällande placeringen.

Vem kan fylla i ansökan/anmälan?

Du kan själv fylla i ansökan, eller låta den gräventreprenör du anlitar göra det åt dig.

Det är alltid den sökande som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in. 

Avgifter

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. Taxan finns på webbplats www.habokommun.se alternativt www.mullsjo.se

E-tjänsten kräver e-legitimation för att kunna behandlas. Om du saknar e-postadress eller e-legitimation går det inte att använda e-tjänsten. Kontakta Miljöförvaltningen om du behöver hjälp.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fastighetsbeteckning
 • Sökandes mail och telefonnummer
 • Uppgifter om avloppsanläggningen t.ex. slamavskiljarens storlek

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa