Anmäl driftstörning eller avvikelse för miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Här kan du som har en miljöfarlig verksamhet anmäla driftstörningar och andra avvikelser. Det kan till exempel vara utsläpp till mark, luft och vatten eller höga bullernivåer.

När vi fått in en anmälan startar vi ett ärende och kontaktar er.

Glöm inte att underrätta andra berörda, till exempel fastighetsägare eller grannar, om det inträffade.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa