Anmäl verksamhet för hygienisk behandling, bassängbad och solarium

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som ska starta en verksamhet där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling ska göra en amälan 6 veckor innan lokalen tas i bruk. Handläggningen kan inte påbörjas förrän en fullständig anmälan inkommit. Det gäller:

  • där stickande/skärande verktyg används som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta
  • bassängbad som används av många människor
  • kosmetiskt solarium för allmänheten

Bilagor

Till anmälan ska du bifoga bland annat rutiner, ritningar och ventilationsbeskrivning.

Avgift

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. Taxan finns på webbplats www.habokommun.se alternativt www.mullsjo.se. Den som inte anmäler sin verksamhet innan lokalen tas i bruk kan enligt miljöbalken och dess förordning, få betala miljösanktionsavgift.

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen på telefon 036-442 82 59 eller via e-post till miljo@habokommun.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Bilagor

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa