Ansök om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan, enligt lokala föreskrifter för att skydda hälsa och miljö.

Karta

I e-tjänstens karta ska markeringar sättas för följande

  • platsen för djurhållning
  • närmaste granne
  • var eventuella vattentäkter finns
  • var rast- och beteshagar finns

Avgift

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. Taxan finns på webbplats www.habokommun.se alternativt www.mullsjo.se.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa