Räkna ut din preliminära avgift för omvårdnadsinsatser

LÄS MER

Den som får stöd genom hemtjänst betalar en avgift för det. Avgiften beror på många olika saker, till exempel din ålder, din inkomst, din bostadssituation och om du är gift/sambo eller ensamstående. Socialförvaltningen räknar ut avgiften utifrån din redovisning av inkomster och boendekostnader.

Om ingen inkomstredovisning lämnas in tar inte socialförvaltningen hänsyn till dina ekonomiska förhållanden, utan utgår bara från vilket stöd du får. Avgiften för hemtjänst blir som mest 2575 kr/månad (år 2024).

Du kan använda den här e-tjänsten för att göra en preliminär beräkning av din betalningsförmåga (även kallat avgiftsutrymme). Ha gärna uppgifter om inkomst, bostadstillägg och bostadskostnader redo. Observera att beräkningen är en uppskattning och utgår från de uppgifter du fyller i. Det är alltid socialförvaltningens egna beräkningar som avgör vilken den slutgiltiga avgiften blir.

Läs mer om avgifter på habokommun.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa