Lämna in motion

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det är endast ordinarie ledamot i kommunfullmäktige som får lämna in en motion. Är du ersättare i kommunfullmäktige får du bara lämna en motion när du tjänstgör som ordinarie ledamot.

En motion ska handla om kommunens verksamhet och ansvarsområde. Ett förslag som inte är ett ärende för kommunen kan fullmäktige avslå direkt.

Frågor om e-tjänsten

Kanslienheten
info@habokommun.se
036-442 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@habokommun.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Förtroendevald i kommunfullmäktige

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa