Anmäl felparkerat fordon eller flytt av fordon

LÄS MER

Om du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade, eller som är fordonsvrak anmäler du det här. 

Även du som är markägare kan beställa flyttning av fordon som ställts upp på din mark utan ditt tillstånd. För att kommunen ska kunna flytta ett sådant fordon på din mark behöver du ha skriftlig dokumentation som bevisar att du själv försökt kontakta fordonsägaren och bett dem att flytta fordonet. På dokumentet ska även finnas med uppgifter om vilket datum du försökt kontakta fordonsägaren. Ladda upp dokumentet eller bild på dokumentet i e-tjänsten.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa