Anmäl till svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering för vissa nyanlända

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som bor i Habo kommun och vill anmäla dig till svenska för invandrare gör det här.

Du delta i svenskundervisning för invandrare om du:

  • Är vuxen (från och med 1 juli det år du fyller 16 år)
  • Inte har grundkunskaper i svenska
  • Är folkbokförd i Habo kommun

Du delta i samhällsorientering om du:

  • Är vuxen (mellan 18 och 65 år)
  • Inte har grundkunskaper i svenska
  • Är nyanländ till Sverige
  • Är folkbokförd i Habo kommun
  • Inte är medborgare i EES-land (Lag 2017:596)

Läs mer om vuxenutbildning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa