Registrera dricksvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vattenverk och andra anläggningar som producerar dricksvatten som används i offentlig eller kommersiell miljö eller i livsmedelsverksamhet ska registrera sin dricksvattenanläggning till miljöförvaltningen. Även du som är privatperson och hyr ut ett boende ska anmäla till miljöförvaltningen.

Innan du startar en ny dricksvattenverksamhet eller tar över en befintlig ska du registrera den hos miljöförvaltningen minst 2 veckor innan du startar.

Livsmedelsverkets regler gäller allt dricksvatten som används i kommersiell, offentlig eller livsmedelsverksamhet, oavsett vattenmängden som utvinns och antalet personer som försörjs. Det kan gälla dricksvatten för till exempelvis

  • uthyrning av bostäder (inklusive fritidsboende i rum, stuga eller liknande)

  • restauranger och kaféer

  • skolor, kursgårdar, sjukhem

  • campingplatser

Kommunen har ansvaret för att dricksvattnet som levereras i det kommunala nätet har god kvalitet fram till fastighetsgränsen. Inne på fastigheten har fastighetsägaren ansvar för ledningar och dylikt. Därför behöver du inte skicka in en anmälan om vattnet som används i din verksamhet är kommunalt.

Avgifter

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. Taxan finns på webbplats www.habokommun.se alternativt www.mullsjo.se. Den som inte anmäler sin verksamhet innan lokalen tas i bruk kan enligt livsmedelslagstiftningen, få betala sanktionsavgift.

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen på telefon 036-442 82 59 eller via e-post till miljo@habokommun.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Information om anläggningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa