Anmäl eget omhändertagande av latrin/anmäl latrinkompost

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner kan enligt de lokala avfallsföreskrifterna besluta om befrielse från hämtning av latrin under förutsättning att latrinen hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön.

Anmälan måste vara inskickad minst 6 veckor innan den ska börja gälla. Handläggningen kan inte påbörjas förrän en fullständig anmälan har kommit in. Var därför noga när du fyller i.

Karta

I e-tjänstens karta ska markering sättas för följande

  • Kompostbehållarens placering
  • Markering av eventuell vattentäkt inom 100 meter från kompostbehållaren

Avgift

En avgift tas ut för handläggning av ansökan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. Taxan finns på webbplats www.habokommun.se alternativt www.mullsjo.se.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa