Anmäl olägenhet/klagomål

LÄS MER

Miljönämnden handlägger klagomål utifrån bland annat miljö- och livsmedelslagstiftning, för att skydda människors hälsa och miljön. Enligt miljöbalken innebär olägenhet för människors hälsa en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan ha en större påverkan på hälsan och som inte är tillfällig.

För att miljönämnden ska kunna bedöma störningen vill vi att du fyller i formuläret så tydligt och noga du kan. 

Du som anmäler en störning kan vara anonym. Väljer du att vara anonym kan vi inte återkoppla till dig och berätta hur det går i ärendet. Möjligheten att göra en utredning kan också bli begränsad, till exempel om vi behöver kontakta dig för att få mer information i ärendet eller om vi behöver göra en inspektion på plats. Miljöförvaltningen kan heller inte underrätta dig om eventuella beslut i ärendet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa