Beställning av radondosor

LÄS MER

En radonmätning bör pågå i minst två månader under den så kallade eldningssäsongen, mellan den 1 oktober och den 30 april, för att ge ett årsmedelvärde.

Pris 
Under mätsäsongen 2023/2024 kostar ett paket med två mätdosor 490 kr. Därefter kostar varje extra dosa ca 225 kr. (3 dosor kostar 715 kr och 4 dosor 940 kr

Så här går det till

  • Beställ dina radondosor i denna e-tjänst.
  • När vi registrerat beställningen skickas dosorna direkt från labbet och hem till dig via posten.
  • Placera ut dosorna enligt medföljande anvisningar. En dosa per våningsplan. Placera dosan i ett bostadsutrymme som sovrum eller vardagsrum
  • När dosorna varit utplacerade i 2-3 månader skickar du tillbaka dosorna till labbet enligt anvisningen, tillsammans med ett protokoll som du fyllt i.
  • Efter några veckor får du mätresultaten. 

Korttidsmätning
Kontakta miljöförvaltningen om du önskar göra en korttidsmätning.

Har du frågor eller om du har svårt att avgöra hur många dosor du behöver beställa är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen på telefon 036-442 82 59 eller via e-post till miljo@habokommun.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning
  • Adress

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa